Kapittel 5: Slipestein og bryne.

Dette kapitlet består av følgende deler:

Hvordan få ljåen skarp

Sliping på slipestein trinn for trinn

Bryning

Produksjon av slipestein og bryne
Hvordan få ljåen skarp?

Skal eggredskap som kniv, øks, høvel, sag, sigd og ljå fungere, må eggen være skarp. ”Kan du ikke slipe, kan du heller ikke slå” var et uttrykk de gamle slåttekarene brukte. En informant fra Tynset i Østerdalen skriver at: Brynet og ”heina” har vært i bruk så lenge det overhode har eksistert mennesker i bygda. Sliping av eggredskap mot løse eller fastsittende steiner går helt sikkert langt tilbake til steinalderen. Den runde slipeseinen derimot, er av nyere dato. Først på 1400 - til 1500 - tallet dukker den opp i skriftlige kilder i Europa. Om den har vært i bruk lenge før dette, er ikke godt å vite.

Det er den skarpe eggen på ljåen, som gjør det mulig å skjære av engplantene med en rolig og   jamn bevegelse. Får vi ikke eggen skikkelig skarp, må vi bruke ljåen til å ”hugge” av engplantene. Det er tungt arbeid, og det gir et urent snitt som skader mange av plantene i slåttemarka. Det er mange måter å få en egg skarp på. Det er også mange måter å vedlikeholde den skarpe eggen på. Ljåen er spesielt utfordrende å slipe, fordi den har en lang krumma egg. Det er vanskelig å konstruere slipeapparater (slipejigger) hvor vi med anlegg og fastspenning kan få en helt eksakt slipevinkel. Ljåsliping og bryning må skje håndholdt og på øyemål. Dette krever en god læremester, trening og mye erfaring.

Her følger en kort oversikt over ulike måter å få en ljå skarp på. Framstillingen er historisk, men alle måtene og metodene kan brukes i dag også. Hvilken vi velger er avhengig av hva slags utstyr vi disponerer, sammenhengen arbeidet foregår i, og tradisjoner vi er knytta til. De måtene som er mest nytta i Norge i dag, er omtalt i egne ”trinn for trinn”avsnitt.


Stein sliper stein

I steinalderen ble stein med en skarp egg nytta i mange sammenhenger. Den skarpe eggen framkom dels gjennom spalting av stein, som gav skarpe bruddflater, dels ved gnissing av stein mot stein. I dag nytter vi ikke stein som eggredskap, men slipesteiner og bryne kan fortsatt bestå av naturstein.

Stein sliper jern og stål

Foto Sliberen

”Sliberen”
Skulpuren ”Sliberen” står i en park i Købehhavn. Det er en avstøpning av en romersk kopi, etter en gresk orginal fra ca 200 f.Kr. ”Sliberen” ble satt opp i denne parken i 1886. Kanskje er det en kniv til lauving som slipes. Sliperedskapen er en stor fastsittende stein.

Foto: Slipespor Gotland (må scannes)

Slipespor
Øya Gotland (Sverige) har mange fysiske spor fra en fjern fortid. I fast fjell er det mange steder jamne spor i fjellet, slik vi ser i forgrunnen her. Opprinnelsen til sporene er diskutert, men de fleste mener det kan være spor fra sliping av kniv, øks, sverd og lignende. Vi fant ut at det var best å slipe kniven på urørt stein, og ikke i slipesporet.

Fastsittende steiner som slipe steiner

Informant 8523 fra Eid i Nordfjord (Sogn og Fjordane) skriver om sliping av ljå på en stor fastsittende stein:

Far min fortel at han i 1864-65 såg ein plassmann på garden Myklebust i Eid kvessa ljårne sine på ein slett jordfast stein. Han sette seg på marka attmed steinen og drog ljåen att og fram. Mannen var frå garden Fitje i Gloppen, fødde to kyr på plassen og hadde visst ikkje slipestein sjølv.

Høsten 2009 så jeg et reiseprogram på TV fra Indonesia. En av kvinnene i landsbyen skulle ut i jungelen for å skjære store blader, som de skulle nytte ved fisking. Før hun dro av sted, slipte hun den store kniven (machete) mot en fastsitttende flat hellestein. Det som er historie her hos oss, kan være nåtid andre steder.

Bryne (kvasstein, hein, senne)

Bryning
Det gjelder å ha tunga rett i munnen ved bryninga. Høyrehånda til gutten er faretruende nær eggen. Blir det blod under slåttearbeid, er det som regel i forbindelse med bryning.Brynesteinen er ganske sikkert like gammel som ljåen. Når vi slår med ljå, er det nødvendig å bryne ofte, men lite hver gang. Det blir mye heft om ljåen skal tas av orvet ved hver bryning. Bryning skjer derfor alltid med ljåen i orvet.  Med langorv gir det en god arbeidsstilling å sette orvenden i bakken under bryninga. Det har vært mange brynesteinbrudd i Norge. Noen har bare produsert for eget distrikt, andre har eksportert bryner til store deler av verden.

Mens bryneproduksjon har vært vanlig i Norge, har jeg ikke kommet over en eneste kilde som forteller om slipesteinproduksjon i vårt land. I og med at vi har mange kvernsteinbrudd, burde selve steinhuggerhåndverket være godt kjent. Kan det være at vi ikke har vellegna råmateriale til slipesteiner i fjelllandet Norge?

Ulike betegnelser på bryne og bryning

Det er ulike navn i ulike landsdeler på et bryne og det å bryne. De fylkene hvor Norsk Etnologisk Gransking (NEG, se kilder) svarene er svært samstemte i hva som er (var) vanligste betegnelse er Østfold med senne, Hedmark, Oppland, Hordaland og Sogn og Fjordane med bryne og Rogaland med kvasstein. Kvasstein har også en viss utbredelse i Vest-Agder. I Nord-Trøndelag er hein vanlig betegnelse.Til langt ut på 1900 tallet var bryne steinbryne. Men etter hvert kom det støpte karborundumbryner i handelen. Fortsatt er det mange som bruker steinbryne. Det er også mulig å få kjøpt steinbryne enkelte steder.

Slipestikke

Vi må anta at slipestikka er like gammel som brynet. En slipestikke er i sin enkleste utforming et trestykke ca 30 cm langt. Som regel er den påsmurt et slipemiddel, for eksempel fin sand. Slipestikka kan føres over eggen på samme måte som et bryne. For å holde sanden på plass, ble slipestikka prikka med hull og strøket med tjære, kvae eller andre klebrige midler. Moderne slipestikker kan betegnes som ”sandpapir på et skaft”.


Slipestikke
Øverst en gammel slipestikke hvor slipemassen er plassert i en uthuling i trestykke. Nederst en slipestikke som er vanlig nytta i Sverige.Roterende slipestein.


Slipesteiner på rekke og rad
Ved Sønsterud skogskole, nå avdeling av Solør vg. skole, har de et eget rom med slipesteiner. Hele 6 slipesteiner står her på rekke og rad. Da skolen var ny omkring 1948, var slipesteinene i daglig bruk av tømmerhoggerne. Fortsatt er det viktig at elevene lærer å slipe øks på slipestein. Vi ser fra venstre Simen Østeberg, Silje Brandsgård (Folldal) og Jon Ola Engebretsen (Våler). Alle er elever ved skolen, og alle ønsker seg et yrke i og med naturen. Foto tatt høsten 2009.Mens et bryne eller en slipestikke føres fram og tilbake over eggen, holder vi eggen rolig og lar steinen bevege seg ved slipinng. Bevegelsen til steinen kommer fram ved at den dras rundt med menneske-, vann, eller motorkraft. Sliping på slipestein er mer effektivt enn bryning. Når ljåen har vært brynt mange ganger, er det nødvendig å slipe den på slipestein. Det gjør vi for å få fram den skarpe eggen. Om vi har steinhoggd, er det også bare sliping som hjelper.

Den første slipesteinen vi vet om i Norge, fantes i smia på Akershus festning i 1487.

Sliping av ljå på slipestein er da også en forholdsvis ny metode. I Norge ble det ble først vanlig å bruke slipestein på ljå og sigd utover på 1800 tallet. Før det ble det nytta hammring av eggen (tynning) i kombinasjon med brynestein og bryning. I de fleste land er hamring fortsatt vanligste metode for å få ljåen skarp.

Prinsippet for en slipestein er enkelt. En tilhugget eller støpt stein med hull i sentrum er plassert på en aksling. Steinen kan være en finkorna naturstein eller en støpt ”kunststein”. Akslingen dreies rundt, og steinen følger med.  Ved å holde eggen på redskapen mot steinen, vil eggen slipes mer eller mindre tynn.


Slipesteinen ”Hvassegg”
Ved sliping av ljå, er slipesteinen helt uunværlig. Hvassegg er navnet på en elektrisk slipestein hvor steinen drives rundt av en valse som presses mot steinen. Dette gjør at steinen går med samme hastighet uansett hvor mye diameteren på steinen har minka gjennom bruk. Her er det Anna Bjørknes som sliper ved slåttekurset på Ryghsetra 2009.

Bærbar slipestein til utslåtten
Ved Lien må elevene slipe på sveivestein når vi er i utslåtten. Bukken er laga på skolen, steinen er kjøpt på Gotland. Akslingen går i fleskesvor, som gir særdeles god smørning. Vann på steinen sørger den som sveier for.Gamslett gård
Gamslett gård er en del av Nord Troms museum, avdeling Lyngen. Gården er en tradisjonell fiskerbondegård. Torgrim Endresen, som jobber ved museet, viste oss omkring. Slipesteinen står inntil den røde bua til høyre i bildet.

Imponerende slipestein
En imponerende slipestein med to håndtak for sveiving. Diameteren på steinen er hele 94 cm. Torgrim fortalte at steinen hadde vært på gården fra 1950-tallet. Den nåværende trerammen var fra 1970-tallet, og bygget av delvis impregnert materiale Opprinnelig har det stått en en hylle på veggen over steinen. På hylla stod en krukke med vann. Vannet rant i en tynn stråle ned på steinen under bruk. Det har vært en form for fotpedal som en kunne bruke til å dreie steinen med, men den er borte.     Trøstein
Trøstein fra garden Beitelandet i Nord Trøndelag.

Trøstein på Island
Trøstein med trøer utstilt på landbruksmuseet i Island. Bjarni Gudmundsson, som har bygget opp museet, trør steinen rundt. I Norge har jeg bare sett steiner med en trøe. I Island blir det nytta to trøer, en for hvert bein. De fleste slipesteinene på Island er av denne typen.


Vassdreven slipestein
Slipesteiner drevet av et vasshjul har vært i bruk i hele Norge. Dette anlegget står på De Heiberske Samlinger, Sogn folkemuseum i Kaupanger, Sogndal kommune.

Fra muskelkraft til el. kraft
Når det kom elektrisk strøm til gården, var det vanlig å bygge om sveivesteinen til elektrisk stein. Ofte ble det gjort slik som her på Sandnes i Hadsel kommune (Vesterålen). Motoren står trygt og tørt inne i vedskjulet. Drivreima fra motoren går over et sykkelhjul, som driver akslingen.Kreativ slipestein
Faren til Odd Voll i Beiarn (Nordland) tok utgangspunkt i en utslitt sykkel og en vaskemaskinmotor, da han skulle bygge om slipesteinen til motordrift. Resultatet ble bra, for slipesteinen er i bruk den dag i dag. Voll i Beiarn 2009.( 0015 mangler)
Drill som trekkraft
Her ser vi en smart løsning for å få gjort om hånddreven stein til elektrisk stein. Når slipesteinen skal brukes kobles en vanlig drill til den gamle sveiveslipesteinen. Det er Torstein Brattegard i Vats, Ål kommune i Hallingdal, som bruker steinen.

Varm og kaldbanking (tynning) for å få skarp egg

Fram til ut på 1800-tallet ble ljåen banka (tynna), ikke slipt, for å bli skarp også i Norge. Dette var ljåer smidd ut av ensart stål. De var altså ikke laminert med hardt eggstål og bløtere stål omkring. Ved kaldbanking hamres eller tynnes eggen i kald tilstand mot en ambolt. Selve hammringen (tynningen) vil da tynne ut eggen, slik at den blir skarp. Hamringen vil også herde stålet i eggen. Dette kan foregå ute i enga ved at den som slår har med en hammer og en liten ambolt.

På 1800 tallet begynte noen smeder i Tinn i Telemark å smi laminerte ljåer. De har en kjerne av herbart stål og ikke herdbart stål, ”bløtt stål”, omkring kjernen. Samtidig ble det vanlig med slipestein på gårdene. Ljåene ble nå slipt og ikke banka (tynna). Fra ca 1960 til 1980 ble det slutt på profesjonell smiing av laminerte ljåer. Hos de få produsentene som var tilbake, ble de stansa ut av et stålstykke da dette er en mer arbeidseffektiv produksjon. De blir fortsatt slipt på slipestein. Bruk av slipestein på ljåer er bare vanlig i Norge, Sverige, Island, delvis Danmark og delvis i Amerika. Ellers i verden hvor ljåer er i bruk, blir de tynna.

Finnmark skiller seg ut som det fylket hvor hamring (tynning) av ljåen sist tok slutt i Norge. Det har sammenheng med at de nytta tynningsljåer fra Finland. Tynning var i bruk helt fram til andre verdenskrig (1939).


Tynning
Ved slåttekurset på Ryghsetra ble det sommeren 2009 for første gang slått med tynningsljå. Det var Mats Rosengren og de to sønnene Rasmus (10) og Ola (9) som gjennomførte dette. Vi som var med på samlingen, ble imponert over hvor skarpe ljåene ble og hvor ”enkelt” det var å tynne dem. Forklaringen kan være at metoden er svært god, eller at Mats og hans to sønner er svært dyktige. Muligens er forklaringen en kombinasjon av god metode og flinke folk. Bent Nilsen er veileder ved slåttekurset på Ryghsetra. Her prøver han for første gang tynning av ljå med hammer og ambolt. Mats Rosengren ønsker å gjeninnføre tynning av ljåer i Sverige og Norge.Pikka slipestein
Enten slipestein, slipeskive eller bryne er laget av naturstein, eller de er støpt ”kunststein”, er egenskaper som hardhet, kornstørrelse, form på slipekorna, bindemiddel og struktur viktige. Det er samspillet mellom disse ulike faktorene som avgjør kvaliteten til slipestein og til bryne.  Her er en hard stein pikka for at den skal ta bedre. Fra øya Rolla, Ibestad kommune i Troms sommeren 2009.
Sliping på slipestein trinn for trinn

Ved slått med ljå er det, med jamne mellomrom, helt nødvendig å la ljåen få en omgang på slipesteinen (eller tynningshammeren). Her følger en trinn for trinn omtale. Først er det viktig å se på hvordan vi holder ljåen for ikke å skade oss.


Hold ljåen over ryggen!
Ved sliping holder vi alltid ljåen med et fast grep over ryggen. Skulle taket glippe, er det liten fare for at vi skjærer oss om vi holder over ryggen, slik det går fram av fotografiene.Trinn 1. Når er det nødvendig å bruke slipestein?

Nyinnkjøpte ljåer er som regel skarpslipt fra smeden eller fabrikken. Om de ikke er oppslipte, vil det være nødvendig å slipe de på slipestein. Slipestein brukes dessuten når ljåen er så sløv (butt) eller skadet at bryning (kvessing, heining) ikke er hensiktsmessig. Etter bryning mange ganger, vil eggen etter hvert få en rund form som gir dårlig bett. For å få tilbake den brede og svakt skålformede eggen, er det nødvendig å bruke slipestein. Den gang ljåen var viktigste slåtteredskap, ble ljåen som regel slipt på slipestein minst en gang hver dag i slåtten.

Ved ”steinhogging” kan eggen få hakk, eller skades på andre måter. Som regel er det bare sliping som kan rette opp dette. ”Steinhogging” er et begrep som nyttes over hele landet. Med ”steinhogging” menes at eggen på ljåen treffer stein, sand, mold, kvister og alt annet som skader eggen.

Trinn 2. Gå til slipesteinen

Vi sliper alltid med våt stein. Det vanligste er en vanntro som er montert under steinen. Ved hver omdreining går litt av steinen gjennom vannet og fuktes. En minst like god måte måte er å nytte dryppvanning. Da henger vi et spann med vann over steinen, og gjennom en kran eller et lite hull, drypper det vanndråper ned på steinen. Ved denne metoden blir ikke slipekorn fra stein og ljå (slipemasse) vasket bort ved hver omdreining. Dryppvanning kan derfor gi litt mer effektiv sliping.

Trinn 3. Sjekk at slipesteinen er i orden (gjelder elektrisk slipestein)

Trinn 4. Gjør klar ljåen

En ljå kan slipes med orvet på, eller etter at den er løsnet fra orvet. Det er både fra gammelt av, og i dag, vanlig å slipe stuttorv (ljå med kort orv og blad) med ljåen festa til orvet. Når det gjelder ljå på langorv, er det fra gammelt av ulike tradisjoner i ulike landsdeler. Fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Buskerud skiller seg klart ut fra alle de andre fylkene ved at nær alle informantene til Norsk Etnologisk Gransking (NEG, se kilder) svarer at ljåen løses fra orvet under slipinga.

Fylkene Finnmark, Troms, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal er de fylkene som klart skiller seg ut med ved at nær alle informantene til NEG svarer at ljåen sitter i orvet ved sliping. Fylkene Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Vestfold (få svar), Østfold og Akershus er fylker hvor fordelingen av ”fast” eller ”løs” ljå er ganske jevnt fordelt. Så sant det er mulig å løsne ljåen fra orvet, anbefales det ved kurset på Ryghsetra å slipe med løs ljå. Med ljåring som festeanordning, er det raskt og enkelt å løsne ljåen fra orvet.

Trinn 5. Start steinen og legg på ljåen. Gjelder sliping med løs ljå

Ved sliping er det viktig å bruke mange sanser. Du må se, lytte og føle. Du må se og følge med på vinkelen og bredden på slipefase og lytte til lyden mellom stein og stål. På laminerte ljåer er det markert forskjell når steinen går mot den herda stålsatte eggen og det bløtte jernet omkring. Når ljåen nærmer seg å bli ferdig slipt(framslipt), kjenner vi etter om vi har fått en liten slipero (råegg)langsmed hele eggen.

Trinn 6. Avslutt slipinga

Når ljåen er ferdig slipt, stopper du steinen og tømmer vanntroa for vann.

Trinn 7. Bryn bort sliperoa

Om vi skal bruke ljåen med en gang, fester vi den i orvet og bryner bort sliperoa (se neste avsnitt)

Sliping med ljåen fast i orvet
Edvin Bryhn fra Øyer er dyktig med brynet, men her viser han hvordan han sliper ljåen når den sitter i orvet. Fra slåttesamlingen på Steinsetra juli 1999.


Sliping med ljå fast i orvet
Velger du å slipe med ljåen fast i orvet, blir framgangsmåten mye det samme. Det lange orvet gjør at slipesteinen må stå på en plass med god klaring bakover. Når undersiden av ljåen slipes, er det vanlig å legge orvet på skulderen. Når oversiden slipes, er det vanlig å ha orvet på framsiden av beinet, eller mellom beina. Bruk øverste håndtaket som støtte mot beinet. Om du finner en god arbeidsstilling i forhold til ljå, orv og kroppen, kan dette gi en ganske stødig sliping med jamn vinkel på eggen.


Sliping av tvihending
Ved sliping av ljå i tvihending (kortljå, hageljå, stuttorv) er det vanlig at ljåen sitter i orvet

Bryning


Beiarnbryne i bruk


Vi har tidligere sett at andre navn på bryne er bl.a.hein, kvatstein og senne. Tilsvarende heter det å heine ljåen eller kveta ljåen. I Akershus er det vanlig å ”smeka ljåen”. For meg som skriver dette er det naturlig å bruke betegnelsen bryne og bryning. Denne formen er derfor nytta i teksten.

Den vanlige måten å bryne ljåen som sitter i et langorv, er at orvenden settes mot bakken, og helen med ljåfestet (tjoet) holdes i skulderhøyde. Odden på ljåen peker framover.
Selve bryningen kan skje på flere måter. Det vanligste er at brynet føres fra helen og utover mot spissen. Noen fører brynet ut over eggen, andre fører det delvis langsmed eggen.

Formålet med første bryning etter sliping på slipestein, er å fjerne sliperoa. Dette må gjøres forsiktig. Etter hvert som ljåen brukes, må den brynes, for at eggen skal holde seg tynn og skarp. Bryning minst hvert tiende minutt er ikke uvanlig. I og med at det er vanskelig (nærmest umulig) å få like stor kraft på et bryne som på en slipestein, vil eggen rundes etter hvert som den brynes. Det er derfor nødvendig med sliping på slipestein hver dag når ljåen brukes mye.

Bryning av stuttorv

Bryning av ljåen på et stuttorv (tvihending), skjer på samme måte som på en langljå. Men siden orvet på kortljåen ikke når ned i bakken, må stuttorvet holdes på en annen måte. Mange av svarene til NEG spørrelista om bryning, er at at karfolka stakk orvenden ned i en lomme, eller innunder beltet. Kvinnfolka satte gjerne det ene benet (kneet) over det andre og holdt orvet fast mellom låra.

( Foto brynebutter)

Brynebutten har mange navn. De vanligste navna fra spørreundersøkelsen (NEG) og antall noteringer er brynebutt (19), smækabutt (4) brynstokk (33), brynkopp (28), kvassteinhus (8), skålp eller skolp (22), holk og bryneholk (12), kåteholk (13), slire (6), strump (7), stråkkhus eller strokkhus (4) heinstråkk eller heinstokk 8), skåpp (5). Navn som har få noteringer er smekadall (1), hardsteinhus (2), heinholk (1),heinhus (2), heinkopp (3), kvatedolk (2), brynedolk (1), kvoteslira (1), dolf (1), slonka eller slonk (4).Produksjon av slipestein og bryne.

Svært få av informantene til NEG skriver om slipesteinproduksjon i Norge, eller hvor slipesteinene ble produsert. ”De ble kjøpt hos handelsmannen,”er standardsvaret. Informant 2992 fra Bardu i Troms er et unntak. Han mener at slipesteinen ble innført like tidlig i Bardubygda som ellers i landet og at:

Vi går ut fra at disse Nordlandsjektene som gjekk med fesk til Bergen kjøpte de første slipesteinene der og dei eldste slipesteinar skulde vera engelsk og dei var gode på skapp og holdbare; ja det er mange av disse slipesteinar som har vert i bruk på gardane frå mand til mand og enda er dei i bruk.

Fra Barbu (informant 2992) står det at de eldste slipesteinene var engelske, og at de var gode. Fra Hidra i Vest Agder (12) kan vi lese at ”Slibestein kom føritida frå Norland (?), fra Holland å Sverige”
Norge er kjent for omfattende produksjon av kvernsteiner. Det å hugge ut kvernsteiner er minst like krevende som å hugge ut slipesteiner. Kan forklaringen på at det ikke er produsert slipesteiner i Norge, være at det ikke finnes egna råmateriale? Slipesteinen skal være finkorna hard og jamn. Kvernsteinen skal være hard, grovkorna og gjerne med innslag av harde krystaller, for eksempel granater.I Selbu i Trøndelag var det omfattende produksjon av kvernsteiner,  noe som går fram av følgende fotografier:

Bauta
Minnestein med informasjon om kvernsteinproduksjonen i Selbu

Kvernsteinmuseum
Fra kvernsteinmuseet i Selbu. Framgangsmåten ved produksjonen har mye til felles med produksjon av slipestein. Dette er med på å gjøre det forunderlig at det ikke er produsert slipesteiner i Norge
.Produksjon av bryne og slipestein på Gotland
I Burgsvik sør på Gotland brytes fortsatt den lyse sandsteinen, som i flere tusen år har gitt grunnlag for å produsere bryner, og også i mange år slipesteiner. Produksjonen foregår nå maskinelt, men i Stenmuseet i Kettelvik er det mulig å se hvordan produksjonen foregikk med håndkraft. Slipestenene og brynene fra Gotland består av en lys og ganske løs sandstein.


Orsa slipestein
Velkommen til Orsa. De gamle slipesteinene fra Orsa har et spesielt mønster. Dette ble risset for å markere hvor det firkanta hullet skulle hogges.Hugging av slipestein
Vi ser tre ulike stadier fra den gangen steinen ble hugget rund. Orsasteinen er rosa. Steinbruddet er det samme som det har vært nytta i mange hundre år.
Sverige har lange tradisjoner med å produsere slipestener. Minst to steder brytes det fortsatt stein som nyttes til slipesteiner og bryner. I Orsa i Dalarna er det produsert slipesteiner i lang tid. Nå i 2009 er det ”Lenners Orsasten” som står for produksjonen. Torstein Lenner har overtatt produksjonen etter faren. Han produserer bygningsstein, gravsteiner, portaler, bryner, slipesteiner mm. Produksjone foregår maskinelt.

Det er også mulig både å se og å lære hvordan slipesteinproduksjonen foregikk tidligere. ”Orsa slipstensforening” har innredet et lite museum og en ”natur- og kultursti” som går forbi mange av de gamle gruvene. Ved en av gruvene er det også satt opp en større ”hacstuga” hvor det hugges slipestener på gamlemåten om sommeren.

I Lamm sin ”Studie om liar” fra 1964 er det tatt inn en oversikt fra Aktiebolaget Slipstenar i Gefle. De har på lager slipesteiner og bryner fra følgende produsenter:


Lamm skriver at de mest nytta slipesteinene kom fra Bayern. Den beste kvaliteten hadde engelske slipesteiner. Tyske steiner var mer ujamne. Gotlandsstenen var ifølge Viktor Horn  (sentral informant for Lamm f. 1882) nærmest ubrukelige, da de bestod av en aldeles for løs bergart. Orsasteiner ble noen ganger brukt til finsliping. Det er ikke urimelig at det var de samme slipesteinene som ble solgt i Norge også.


Bryneproduksjon i Norge

Bryner ble tidligere produsert svært mange steder i Norge. Les mer om dette i pdf filen.