Kapittel 9:
Slåttekarer og onnejenter jeg har møtt og andre kilder ( kommer)