Kontakt Hans Petter Evensen:

Mail: hpev@online.no
Tlf: 32083223
Mob: 480 08 253
Adr: Furubakken 14, 3579 Torpo

Produkter for salg og utleie

Orv fra Torpo
Orv fra Voss
Orv fra Sørlandet
Orv fra Hamre
Ljåblad
Bryne
Treriver
Slipestein
(kontakt meg gjerne om du kjenner til lokale produsenter av orv)

DVD og bøker:

”Lær å slå med ljå.”
DVD som tar for seg alle sider ved høyonna med håndredskap. Pris kr 200.

Grønn pedagogikk, kunnskap gjennom samhandling i naturbruk.
Av Hans Petter Evensen. Boka tar for seg ulike sider ved opplæring og veiledning i naturbruk. Pris Kr 150.