Om slaattekurs.no
Dette er en nettside for deg som er interessert i kulturelt og biologisk mangfold knytta til høyonna med håndredskap.
Her finner du omtale av ulike typer slåttemark (” natureng”). Mest omtale får den artsrike blomsterenga og hvordan den kan
stelles og høstes med ljå, orv, rive, høygaffel, slipestein, bryne, bakketørking og hesjing. Lagring og bruk av høyet blir
også omtalt.

Slåttekurset på Ryghsetra
Rundt om i landet holdes det mange kurs, festivaler, konkurranser, omvisninger  og markdager med blomsterenger, ljåslått og
hesjing som tema. Noen av disse er omtalt under AKTUELT. Denne nettsida har slåttekurset på Ryghsetra som basis og
hovedkilde for det praktiske arbeidet. Kurset holdes hvert år fra torsdag til søndag andre helga i juli.

Om å lære ljåslått osv
Denne nettsida inneholder mye teori knytta til høyonna med håndredskap. Selv om teorien er gitt en praktisk vinkling, erstatter
den selvfølgelig ikke praktisk øving.  Klarer du ikke komme i kontakt med et kurs eller folk i nærmiljøet som kan hjelpe deg å
komme i gang med det praktiske, kontakt hpev@online.no eller kontakt Bent Nilsen www.kulturlandskapspleie.no .
Bent kan bl.a. ta for seg den praktiske informasjonen ved slåttekurs.

Innholdet på dette nettstedet er utarbeidet med støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.